گام دوم

پرداخت اینترنتی ورودی

‌مبلغ ورودی را با استفاده از کارت‌ بانک‌های عضو شتاب بصورت اینترنتی پرداخت کنید. عملیات پرداخت توسط درگاه آرین‌پال صورت می‌گیرد.

مهم: شماره تراکنش پرداختی را یادداشت کنید تا در مراحل بعدی وارد نمایید.